۰۶ دی ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 6 دی 94= 27 دسامبر 2015

میهمان: کشیش مریم جم

موضوع: وضعیت مسیحیان ایران تحت حاکمیت آخوندهاکشیش مریم جم فعال حقوق اقلیتها و فعال حقوق بشر می باشد. خانم جم در آمریکا و اروپا فعالیتهای گسترده ای بصورت سخنرانی در کلیساها و حضور در کنگره آمریکا و صحبت با نمایندگان کنگره و سنا، داشته است. خانم جم از هر فرصتی برای رساندن صدای مردم ایران استفاده می کند و در کنار مقاومت ایران علیه رژیم ایران به فعالیت می پردازد. به عقیده خانم جم هیچ تضادی بین مسیحیت و اسلام وجود ندارد و تنها این رژیم ایران است که قصد دامن زدن به تضادهای مذهبی را در ایران دارد که البته موفق نبوده است.