۲۷ تیر ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 27 تیر 95= 17 ژوئیه 2016

میهمان: خانم پیمانه شفایی فعال سیاسی/حقوق بشری در شبکه های اجتماعی

موضوع: پیام گردهمایی 9 ژوئیه ایرانیان در پاریس چه بود؟ و چرا رژیم را برآشفته کرده است؟