۱۶ مهر ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 16 مهر 96= 8 اکتبر 2017


میهمان: خانم پیمانه شفایی فعال سیاسی/حقوق بشری در شبکه های اجتماعی


موضوع: کاندیداتوری جواد ظریف برای جایزه صلح نوبل و اعتراض ایرانیانطی هفته اول اکتبر با انتشار نام محمدجواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران در فهرست کاندیدهای جایزه صلح نوبل، ایرانیان آزادیخواه، اعتراضات شدیدی نسبت به آن ابراز داشتند. اما چرا ظریف بعنوان کاندید انتخاب شد؟ و واکنش کاربران اینترنتی نسبت به این موضوع و پیشنهاد اتحاد زندانیان سیاسی مبنی بر اینکه دکتر محمد ملکی، شایسته ترین انتخاب برای جایزه صلح نوبل است، چگونه بود؟