۰۴ خرداد ۱۳۹۹

رادیو ایرآوا ۴ خرداد ۹۹= ۲۴ مه ۲۰۲۰

میهمان: آقای حسن داعی مدیر فوروم ایرانیان

موضوع: ویروس کرونا و قیام گرسنگان
کشف تونل نظامی آخوندها در سوریه، نخست وزیری الکاظمی در عراق و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹


رادیو ایرآوا ۲۱ اردیبهشت ۹۹= ۱۰ مه ۲۰۲۰

میهمان: آقای اسماعیل محدث شاعر، مترجم، نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: ویروس کرونا و نقش هنرمندان
 انسان متعهد یا هنرمند متعهد؟

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

رادیو ایرآوا ۷ اردیبهشت ۹۹= ۲۶ آوریل ۲۰۲۰

میهمان: آقای حسین یعقوبی نویسنده/فعال سیاسی

موضوع: ارتباط ویروس کرونا و تحریمها، عملیات تروریستی در آلبانی، قتل عام جوجه ها و اعدام زندانیان