۲۰ مرداد ۱۳۹۸

۳۰ تیر ۱۳۹۸

رادیو ایرآوا ۳۰ تیر ۹۸= ۲۱ جولای ۲۰۱۹

میهمان: آقای علی بهروزیان نویسنده و مترجم

جهانیان تابستان امسال شاهد سلسله تظاهراتهای خیابانی هواداران مقاومت ایران که از بروکسل شروع شد و به واشینگتن، برلین و استکهلم رسید، و همچنین  کنفرانسها و گردهمایی سالانه مقاومت ایران در کشور آلبانی بودند. اما چرا گردهمایی مقاومت بجای فرانسه در آلبانی برگزار شد؟ پیام این برنامه ها در اشرف3 چه بود و چه تاثیراتی بر روابط بین اروپا با رژیم آخوندها خواهد داشت؟ و آیا حضور وزرای پیشین کانادا در گردهمایی مقاومت، به لیست گذاری تروریستی پاسداران در کانادا خواهد انجامید؟ 
۰۹ تیر ۱۳۹۸

رادیو ایرآوا ۹ تیر ۹۸= ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹

میهمان: خانم پیمانه شفایی فعال سیاسی/حقوق بشری در شبکه های اجتماعی

موضوع: کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه امپراطوری خامنه ای
۱۹ خرداد ۱۳۹۸