۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

 رادیو ایرآوا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱= ۱۵ مه ۲۰۲۲

میهمان: خانم آزاده عالمی

موضوع: سرگذشت آزاده با مادرش، از زندان تا وصل به مجاهدین
اینستاگرام

توییتر


فیس بوک۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو ایرآوا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱= ۸ مه ۲۰۲۲

میهمان: آقای نصرالله مرندی، از شاهدین قتل عام ۶۷ و یکی از شاکیان پرونده حمید نوری

موضوع: پایان محاکمه حمید نوری در سوئد و ترفندهای رژیم آخوندها


۲۸ فروردین ۱۴۰۱

 رادیو ایرآوا ۲۸ فروردین ۱۴۰۱= ۱۷ آوریل ۲۰۲۲

میهمان: آقای رضا فلاحی، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و یکی از شاکیان پرونده دادگاه حمید نوری

موضوع: تجارب و درسها از دادگاه محاکمه حمید نوری

۲۱ فروردین ۱۴۰۱

 رادیو ایرآوا ۲۱ فروردین ۱۴۰۱= ۱۰ آوریل ۲۰۲۲

میهمان: آقای محمد قرایی، نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: تمدید ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور ایران