۱۴ اسفند ۱۳۸۹مصاحبه با هنرمند معترض در تبعید گیسو شاکری قسمت 1
قسمت 2

http://vimeo.com/20449763


خانم گیسو شاکری آوازخوان معترض تبعیدی و فعال جنبش زنان ردیف موسیقی ایرانی را در سال 1980 نزد استاد نصرالله ناصح پور می آموزد. در سال 1988 ایران را ترک کرد و بعنوان تبعیدی، زندگی در سوئد را برگزید. فعالیتهای فرهنگی گیسو شاکری با اجرای نخستین کنسرت موسیقی سنتی در سال 1989 در شمال سوئد آغاز شد. از آن پس بود که....
او با سفر به کشورها و شهرهای گوناگون جهان از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه، هلند، آمریکا، کانادا و استرالیا به اجرای کنسرت و سخنرانی پرداخت. در این سفرها و سخنرانیها و از جمله شرکت در سمینارها و مراسم گوناگون و اجرای موسیقی است که او به هنر متعهد و مبارز و مردمی بویژه مسئله زنان و شرایط آنها می پردازد که از داشتن حداقل حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی محرومند و یکی از غیر انسانی ترین شرایط در جهان امروز به آنها تحمیل می شود. در همین زمینه است که آلبومهای گیسو شاکری، شکل می گیرد که هر یک گویای باور اوست. "تا به کی خموشی" نخستین آلبوم گیسو شاکری است که در سال 2001 منتشر شد. این آلبوم بازخوانی ترانه های دوران مشروطیت می باشد که قمر الملوک وزیری خوانده است. این ترانه ها گویای شرایط و تلخیها و ضعفهای جامعه ایست که با گذشت نزدیک به یک صده همچنان ادامه دارند. از دیگر آلبومهای موسیقی گیسو شاکری، "شوق رسیدن" (2002)، "در ارتفاع جنون" (2003)، "اما باید گفت" (2005)، "نام چو جاوید شد" (2006)، "ترانه کارزار" (2007)، "سبزتر از پیش" (2007) و "گیسو شاکری از قمر می خواند (2008) را می توان نام برد. آخرین آلبوم وی به نام "گیسو شاکری از قمر می خواند" شش ترانه از ترانه هایی که قمرالملوک وزیری، هنرمند آزادیخواه و متعهد خوانده، اجرا کرده است. معرفی و اجرای موسیقی سنتی عرفانی از جمله کارهایی گیسو شاکری طراحی، تهیه، معرفی و نمایش لباسهای اقوام گوناگون ایران، آموزش عملی و تئوری سفالگری، رنگ و حجم و تصویر و دراماست. همراه با این فعالیتها او که تخصص در امور مشاوره و تربیتی و خانوادگی را نیز داراست، به سخنرانی و تدریس در این زمینه می پردازد. دو کار تحقیقی و منتشر شده او بزبان سوئدی در رابطه با مشکلات و مسائل خانواده های غیر بومی و نحوه برخورد با آنهاست. از گیسو شاکری تاکنون کتاب "داستان کودکان"، "رها نه در قفس"، دفتر شعر "سرم را بی سایه می خواهم"، کتاب پژوهشی "کلثوم ننه" و "داس ماه" به چاپ رسیده است. (کلثوم ننه، متنی است قدیمی شامل باورهای خرافی زنان در 300 سال پیش. در این کتاب گیسو شاکری به ردیابی ریشه های این باورها می پردازد.)