۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۰


رادیو ایرآوا 24 آوریل 2011

میهمان: حسن داعی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی-لابیهای رژیم در آمریکا


http://vimeo.com/22837136
آقای حسن داعی بنیانگذار و مسئول موسسه غیرانتفاعی در جستجوی حقیقت که در ماه مه 2008 در آمریکا به ثبت رسید. این مرکز آموزشی و تحقیقی در مورد لابی ملایان در آمریکا فعالیت می کند. حسن داعی متولد 1335 و مهندس راه و ساختمان از دانشگاه پلی تکنیک تهران است. زندانی زمان شاه بود و مدتی را در زندان قصر گذراند. اولین فعالیتهای سیاسی خود را....
از همین دانشگاه و در میان جنبش دانشجویی کرد. در سال 1360 که رژیم به دستگیری و کشتار همه نیروهای مخالف روی آورده بود، حسن داعی نیز به خاطر فعالیتهای دانشجویی اش در معرض دستگیری قرار گرفت. از اینرو در پایان این سال، پس از خروج از کشور از طریق مرز پاکستان در سال 1982 به پاریس رفت و تا سال 2001 نیز در همین شهر اقامت گزید. از اواسط دهه 80 میلادی، فعالیتهایی را در کنار نیروهای ملی - مذهبی یعنی نهضت آزادی ایران و همچنین جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران، علیرغم عضویت در نهضت آزادی آغاز نمود. در دهه 90 میلادی، به فعالیتهای حقوق بشری مشغول بود که منجمله وضعیت زندانیان سیاسی و اوضاع ایران را در اختیار گالیندوپل نماینده سازمان ملل در ایران و دفتر وی در ژنو قرار می داد. در سال 2001 به آمریکا رفت و از سال 2002 بطور جدی به نگارش گزارشاتی در مورد اوضاع ایران مشغول شد که در اختیار بسیاری از صاحب نظران سیاسی فعال در مورد ایران قرار می داد. از سال 2005 این فعالیتها را دو چندان نمود و سلسله گزارشات خود در باره شبکه لابی رژیم ایران را به طور گسترده منتشر نمود.