۱۳ تیر ۱۳۹۰


رادیو ایرآوا 12 تیرماه 90= 3 ژوئیه 2011
میهمان: دکتر کریم قصیم
مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: "طرح پارلمان اروپا" و "طرح آمریکا"- درباره اشرف و راه حلها

http://www.youtube.com/watch?v=VQfn0d_eA6w

فایل کامل برنامه روز 12 تیر 90
http://vimeo.com/26018181
دکتر کریم قصیم، پزشک جراح(بازنشسته) و دانش آموخته اکولوژی سیاسی، از آلمان و از اعضای شورای ملی مقاومت ایران می باشد. دکتر قصیم از فعالان کنفدراسیون دانشجویی و جریان چپ دمکراتیک خارج کشور در زمان شاه بودند. ایشان در قیام بهمن 57 شرکت داشتند و خواهان سیستمی....
دمکراتیک و سکولار برای جامعه ایران بوده و هستند. دکتر قصیم از همان ابتدا با رژیم خمینی مخالف بود و این مخالفت به پیوستن ایشان، به شورای ملی مقاومت ایران بعنوان یکی از اعضای اولیه این شورا انجامید. دکتر کریم قصیم از سال 1372 بعنوان مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت در این ائتلاف فعالیت می کند. از دکتر قصیم، مقالات و نوشته های بسیاری موجود می باشد. یکی از آنها "جاده صاف کنهای جنگ" نام دارد که درباره سیاست مماشات و استمالت با فاشیسم هیتلری است. این مجموعه بی نظیر به شکل تصویری در بیش از سی قسمت از سیمای آزادی پخش شده است.