۱۶ بهمن ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 15 بهمن 1391= 3 فوریه 2013
 
میهمان: آقای مظفر نامداری نقاش، مجسمه ساز و شاعر کرد
 
 
 
  
 
 
 

آقای نامداری در خانواده ای هنرپرور در سنندج متولد شد. پدرش خطاط بود و او دوران کودکی را با برادران و پسر عموهای نقاشش گذراند. وی در نوجوانی در سال 1352 در استان کردستان در مسابقات هنری مقام اول در رشته نقاشی را بدست آورد و تا زمانی که در ایران بود در سطح کشوری به مقامهای اول تا ششم نائل آمده بود. در سال 1353 در مسابقات هنری رامسر پس از کسب مقام سوم، مسئولین مربوطه بورس آقای نامداری جوان را پس گرفتند چرا که او با انگیزه های سیاسی از انجام کاری که باید در حضور هویدا انجام میگرفت سر باز زده بود. سبک نقاشی آقای نامداری سبک مدرن است و با رنگ و روغن و پاستل کار می کند. آقای نامداری ابسترک نیز کار می کند و آثاری در این سبک ارائه داده است