۲۲ مهر ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 21 مهر 1392= 13 اکتبر 2013

میهمان: آقای حنیف گرمابی از ساکنین کمپ لیبرتی

موضوع: حنیف گرمابی، در اعتصاب غذا، داغدار پدر و نگران مادر اسیر در دست نیروهای عراقی
در  روز دهم شهریور 92= اول سپتامبر 2013 نیروهای ویژه عراقی به کمپ غیر نظامی اشرف حمله کرده و 52 نفر از 100 تن ساکنین این کمپ را با شلیک گلوله از نزدیک و به سر و صورت و در حالیکه اغلب دستهایشان با دستبند بسته شدهب بود، اعدام کردند. در جریان این قتل عام 7 تن از جمله 6 زن از ساکنین اشرف نیز توسط نیروهای عراقی به گروگان گرفته شدند. آقای حنیف گرمابی با شنیدن کشته شدن پدرش آقای عباس گرمابی و ربوده شدن مادرش خانم زهرا رمضانی پس از حمله نیروهای ویژه نوری مالکی همراه با صدها تن دیگر از ساکنین لیبرتی در اعتصاب غذا بسر می برد. آقای گرمابی پس از گذشت 43 روز اعتصاب غذا، بسیار ضعیف شده اند اما از روحیه ای بسیار بالا برخوردار می باشد.