۲۲ دی ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 22 دی 92= 12 ژانویه 2014

میهمان: آقای مهرداد هرسینی از بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه

موضوع: دموکراتیزه کردن وضعیت سیاسی، پادزهر بحران در عراقبنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در اکتبر 2013 پایه گذاری شده و متشکل از ایرانیان مقیم آلمان و شهروندان آلمانی می باشد. این بنیاد با تشكيل جلسات گفتگو تلاش دارد جامعه تبعيديان ايراني را با مردم آلمان و ديگر مليتهاي ساكن این کشور نزدیک کند. برگزاری جلسات فکری مشترک و همکاری تنگاتنگ با تشکلهای دمکراتیک در جامعه آلمان و غیر آلمانی بخشی از اهداف بنیاد عنوان شده است.
این بنیاد از روند دمکراسی و حرکات مردمی ضد بنیادگرائی در کشورهای خاورمیانه نیز حمایت می کند. در این راستا حمایت از نیروها و جریانات ضد بنیادگرایی در منطقه و ایران، بطور ویژه حمایت از مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت،بخش عمده  سیاستهای کلی بنیاد را تشکیل می دهد. بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه در تلاش است تا با ارائه تحلیل، رهنمود و همچین ارائه ارزیابی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، فضائی حقیقی از روند و توسعه دمکراسی در منطقه خاورمیانه و همچنین در ایران ارائه دهد. این بنیاد فعالیتهایش را که در آلمان شروع شده، در سطح اروپا و مجامع آلمانی زبان مانند اطریش، سوئیس، لوکزامبورگ و پارلمان اروپا گسترش خواهد داد.