۲۵ خرداد ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 25 خرداد 93= 15 ژوئن 2014

میهمان: شاعر و نویسنده متعهد آقای رحمان کریمی

موضوع: نقش و تاثیرات ملی و جهانی گردهمایی مقاومت ایران در ویلپنت- قسمت اولوبلاگ آقای کریمی
وب
سایت رادیو ایرآوا
www.radioirava.com

 
مقاومت ایران اعلام کرده است که روز 27 ژوئن= 6 تیرماه گردهمایی امسال خود را در ویلپنت پاریس برگزار خواهد کرد. این گردهمایی سالانه که با چند مناسبت تاریخی از قبیل؛ 30 خرداد سال 60، سرفصل مبارزه مسلحانه با رژیم آخوندها، 17 ژوئن 2003 سالروز حمله پلیس فرانسه در زمان شیراک به مقر شورای ملی مقاومت در پاریس و دستگیری مریم رجوی و دیگر اعضای مقاومت، سالگرد قیام 88 و شهادت نداآقاسلطان، و سالروز تاسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران(1366)، مقارن است با شرکت دهها هزار تن از ایرانیان و سیاستمداران و شخصیتهای حقوق بشری از کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. گردهمایی 2014 مقاومت ایران، "همه برای آزادی" نام گرفته و به همین بهانه از شاعر و نویسنده متعهد آقای رحمان کریمی دعوت کردم تا در مورد نقش و تاثیرات ملی و جهانی این گردهمایی در ویلپنت با ایشان به گفتگو بنشینم.