۰۹ تیر ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 8 تیر 93= 29 ژوئن 2014

میهمان: آقای حسن داعی نویسنده، پژوهشگر و از افشاگران شبکه لابی رژیم _نایاک_ در آمریکا

موضوع: تحولات عراق به کدام سو می روند و آیا رژیم ایران برنده است یا بازنده؟

مردم عراق بیش از یکسال است که علیه دولت نوری مالکی، نخست وزیر عراق که او را دست نشانده خامنه ای در کشورشان می دانند، به تظاهرات و تحصن دست زده و اینک خواهان برکناری او از دولت و تشکیل یک دولت فراگیر می باشند که متشکل از احزاب، اقوام و مذاهب گوناگون باشد. اما اینکه عملکرد رژیم در کشورهای منطقه به نفع چه کسی است؟ آیا رژیم در این تحولات برنده است یا بازنده، این تحولات به کدام سو می روند و چه تاثیری بر جنبش آزادیخواهانه مردم ایران دارند، سوالاتی هستند که خدمت آقای حسن داعی، نویسنده و محقق و از افشاکنندگان شبکه لابی رژیم آخوندها در آمریکا یعنی نایاک، مطرح کردم.