۰۷ مهر ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 6 مهر 93= 29 سپتامبر 2014

میهمان: دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران در آلمان

موضوع: جایگاه رژیم در معادلات جدید خاورمیانه، آینده مذاکرات هسته ای 5+1 با رژیم ایران و همچنین ضرورت مبارزه با لابی مماشات رژیم


دکتر کاظم موسوی، فارغ التحصیل دانشگاه فنی برلین دکترای خود را در زمینه مدیریت علمی مهار و دفع مواد زاید صنعتی خطرناک در کشورهای در حال توسعه کسب کرده و از بنیانگذاران حزب سبزهای ایران و سخنگوی این حزب در آلمان می باشد.