۰۴ آبان ۱۳۹۳

 2014رادیو ایرآوا 4 آبان 93= 26 اکتبر 

میهمان: خانم نسرین سیفی عضو شورای ملی مقاومت 
موضوع: اعدام ریحانه جباری و اسیدپاشی، همان روی سکه ماهیت زن ستیز نظام ولایت فقیه
شورای ملی مقاومت


موج اسیدپاشی در ایران که یادآور تلخ دوران اوایل انقلاب ضد سلطنتی است با سخنان تحریک آمیز امامان جمعه رژیم در شهرهای مختلف هفته هاست که علیه زنان ایرانی در جریان است که تا بحال یک زن بر اثر جراحات وارده از اسید به قتل رسیده است. دهها مورد اسیدپاشی به زنان ایرانی در خیابانها و توسط افرادی که به گفته مردم به حکومت وابسته هستند و برای شناخته نشدن چفیه می پوشند و سوار بر موتورسیکلت هستند، قرار بود مردم ایران و بخصوص زنان را مجبور به خانه نشینی و رعایت حجاب آخوندی کند. اما این ترفند راه به جایی نبرد و مردم با انگیزه بیشتری در هفته ای که گذشت در  خیابانها برای اعتراض حضور یافتند. روز گذشته با خانم نسرین سیفی، عضو شورای ملی مقاومت و فارغ التحصیل رشته روانشناسی در آمریکا، درباره اعدام ریحانه و موج اسیدپاشیهای دولتی گفتگویی داشتم که توجه شما را به آن جلب می کنم.