۲۳ فروردین ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 23 فروردین 94= 12 آوریل 2015

میهمان: آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دمکراتیک

موضوع: گروگانگیری آقای صفر ذاکری توسط نیروهای عراقی و دخالت سفارت رژیم ایران، توطئه دیگری علیه ساکنان لیبرتی


 

 

ساکنان کمپ لیبرتی که جایگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در خاک عراق می باشد بار دیگر مورد آزار و اذیت نیروهای عراقی قرار گرفته اند و حقوق قانونی آنها نقض شده است. آقای صفر ذاکری 60 ساله، یکی از ساکنان این کمپ یک ماه است که توسط نیروهای عراقی به گروگان گرفته شده و در مقابل درخواستهای مقاومت ایران، وکلای مجاهدین و ارگانهای مختلف بین المللی برای بازگردانیدن او به کمپ لیبرتی همچنان در اسارت بسر می برد.