۰۱ تیر ۱۳۹۴

  ویژه برنامه رادیو ایرآوا 31 خرداد 94= 21 ژوئن به مناسبت 
  روز پدر در کانادا

روز 21 ژوئن در کانادا و آمریکا روز پدر است و این روز را به تمامی پدران ایرانی و افغان تبریک می گویم. مناسبتهایی مثل روز مادر، روز پدر، روز زن، و... بخاطر اینکه ریشه مذهبی ندارند مورد استقبال مردم قرار میگیرند و در واقع میشه گفت یک نوع شادی عمومی را بوجود می آورند. این نامگذاریها بخاطر اینکه دولتی و فرمایشی هم نیستند، اهمیت ویژه ای پیدا می کنند. مناسبتهایی چون روز پدر توسط افراد عادی با تلاش و فعالیت بوجود آمدند و توانستند دولتها را مجبور به رسمیت دادن به چنین روزهایی کنند. در کانادا و آمریکا سومین یکشنبه ماه ژوئن بعنوان روز پدر شناخته می شود. آیا می دانید این روز برای چه و چگونه بوجود آمد؟ آیا نامگذاری این روز، توطئه سرمایه داری بود تا قشری از جامعه که رغبتی به خرید ندارد را برای خرید اجناسشان به مغازه ها بکشانند؟