۰۳ آبان ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 3 آبان 94= 25 اکتبر 2015

میهمان: خانم سهیلا دشتی مسئول اتحاد انجمنها برای ایران آزاد

موضوع: ریحانه جباری در سالگرد اعدامش


ریحانه در 3 آبان سال 93 و پس از 7 سال اسارت، شکنجه روحی و جسمی، و بدون حضور خانواده اش و بدلیل دفاع از ناموس خود توسط رژیم ملاها و در حکومت تدبیر و امید حسن روحانی، اعدام شد. متجاوز یک مامور وزارت اطلاعات به نام مرتضی سربندی بود. دفتر عمر کوتاه ریحانه شجاع که میگفت، برای خلق یک ارزش باید ایستاد حتی اگر بمیری، در آنروز بسته شد اما یاد او همواره با ماست و راه او ادامه دارد.