۲۰ دی ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 20 دی 94= 10 ژانویه 2016

میهمان: آقای حسن داعی نویسنده و پژوهشگر مسائل ایران

موضوع: حمله بسیجیها به سفارت عربستان در ایران و قطع روابط دیپلوماتیک با رژیم؛ پیامها و پیامدها
اعدام شیخ نمر بدست عربستان و متعاقب آن حمله از قبل برنامه ریزی شده و به آتش کشیدن سفارتخانه و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد بدست بسیجیان در روز 13 دی، بحرانی جدید را در منطقه دامن زد که منجر به قطع تمامی روابط عربستان سعودی با رژیم ایران شد. اقدامی که حمایت کشورهای عربی و شمال آفریقا را نیز بدنبال داشته است. اما دلیل اصلی خصومت رژیم ایران با عربستان چیست؟ پیام عربستان با اعدام آخوند نمر چه بود و پیامدهای حمله به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در ایران چه تاثیری بر دعواهای درون نظام و روابط با آمریکا و غرب خواهد داشت؟