۲۳ اسفند ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 23 اسفند 94= 13 مارس 2016

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: سوریه در آتش
 پنج سال از بهاری که در سوریه وزیدن گرفت می گذرد. بیش از 300 هزار کودک، مرد و زن در بمبارانهای بی وقفه و شیمیایی بشار اسد به قتل رسیده و صدها هزار نفر دیگر در روستاها و شهرکهای این کشور، بدلیل محاصره، در معرض خطر مرگ قرار دارند. و 11 میلیون نفر نیز آواره شده اند. رژیم ایران با اعزام نیرو به سوریه، با مبارزین سوری، به جنگ می پردازد و گروه افراطی داعش نیز حملات خود را به ارتش آزاد سوریه ادامه می دهد. در این میان، با ورود روسیه و آغاز بمبارانهای پوتین، این معادله دگرگون شده و در همین راستا، تنها، تعداد قربانیان سوری است که افزایش می یابد. از سوی دیگر سیاست مماشات، سد بزرگی بر سر حل بحران سوریه، است و این سیاست مخرب و بازدارنده، هرگونه اقدام کارساز انسانی و نظامی را مانع می شود. حتی اکنون نیز که کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی برای نابودی داعش، و متوقف نمودن دخالتهای رژیم ایران در خاورمیانه، آستین بالا زده اند، باراک اوباما به عربستان پیام می دهد که رژیم ایران را در منطقه سهیم 
 بداند. اما آنچه در این میان حتمی و قطعی است، اصرار مردم سوریه، بر آزادی، و مقاومت تا سرنگونی رژیم اسد می باشد.