۰۲ آبان ۱۳۹۵

رادیو  ایرآوا 2 آبان 95= 23 اکتبر 2016

میهمان: خانم شعله پاکروان مادر ریحانه جباریخانم شعله پاکروان مادر ریحانه جباری است که دو سال پیش در سوم آبان 93 در سن 26 سالگی به جرم دفاع از ناموس خود در برابر متجاوز، مرتضی سربندی مامور وزارت اطلاعات، اعدام شد. خانم پاکروان که دادخواهی فرزندش و همه فرزندان ایران زمین را فریاد می کند به نقل از اطلاعیه شورای ملی مقاومت، در دومین سالگرد ریحانه روز پنجشنبه 29 مهر، بدنبال حمله و هجوم نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به همراه چند تن از اعضای خانواده و تنی چند از شرکت کنندگان بازداشت گردید و ماموران، وسایل و صندلیها را شکسته و مراسم یادبود را به هم زدند. غافل از اینکه اینگونه حملات، طنین دادخواهی شعله و شعله ها را خاموش نخواهد کرد.