۱۶ آبان ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 16 آبان 95= 6 نوامبر 2016

میهمان: آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: پیام گردهمایی 7 آبان در پاسارگاد: سرنگونی نظام آخوندها


روز جمعه 7 آبان دهها هزارتن از شهرهای مختلف کشور در مرودشت 35 کیلومتری شهر شیراز، در پاسارگاد محل مقبره کوروش گرد آمدند تا روز 7 آبان که به نام روز جهانی کوروش نامگذاری شده را جشن بگیرند که این گردهمایی خیلی سریع به یک تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد. اما گردهمایی پاسارگاد حاوی چه پیامی بود و وحشت رژیم چه دلیلی داشت؟