۰۵ فروردین ۱۳۹۷

اولین گفتگوی سال ۹۷ رادیو ایرآوا: ۵ فروردین ۹۷= ۲۵ مارس ۲۰۱۸

میهمان: آقای یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت  ایران

موضوع: بحران اقتصادی رژیم ایران و قیام

قیام دیماه 96 به وضوح نشان داد که مشکلات لاینحل اقتصاد ایران، که محمل معیشت حال و آینده جامعه است، به جنبش های انقلابی و «برانداز» راه بازکرده است. از آنجا که ولی فقیه نظام راه حل اقتصادی ای برای رفع آن نداشت، به رویکردهای ظاهرا اقتصادی و باطنا سیاسی متوسل شد و طرح غیر قابل اجرای «اقتصاد مقاومتی» را پیش کشید و به طوری که شاهد بوده ایم طی دهسال گذشته هر سال را با عناوین اقتصادی نظیر «سال حمایت از تولید داخلی»، «سال اقتصاد مقاومتی اشتغال و تولید» و... نامگذاری کرده است. اینک در آغاز سال 1397 و  در شرایطی که وارد چهلمین سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه در ایران شده ایم مسأله تعیین کننده اینست که: مهمترین مشکلات کنونی اقتصاد ایران چیست؟، با توجه به اینکه زیرساخت بحران انقلابی که رژیم ولایت فقیه با آن روبروست، اقتصادی است، آیا رژیم راه حل اقتصادی برای برون رفت از این بحران دارد؟