۲۴ خرداد ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 22 خرداد 90 = 12 ژوئن 2011
میهمان: ابراهیم علاسوندی
دایی برادران شهید، محمد و عبدالله فتحی
http://www.vimeo.com/25101337