۱۷ خرداد ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 15 خرداد 1390= 5ژوئن 2011
میهمان بخش فارسی: پرویز میرمُکری شاعر کرد در تبعید
میهمان بخش انگلیسی: سایه حسن وکیل ایرانی و فعال طرفدار دمکراسی

http://vimeo.com/24772219


پرویز میرمُکری، شاعر در تبعید از اعضای هیات موسس انجمن نویسندگان ایرانی در کانادا و عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید از نوجوانی به شعر علاقه داشت و به قول خودش....
با شعر بزرگ شد. وی بر حسب تصادف با کتاب شاعر کرد هیمن در نوجوانی آشنا شد و این تصادف باعث گردید تا خواندن و نوشتن کردی را به خود بیاموزد. دو دفتر شعر پرویز میرمُکری "صخره های تبعیدی" (2007) و "باران های متواری" (2008) مجموعه اشعار این هنرمند در تبعید است. برای تهیه این کتابها می توانید با ایمیل تماس بگیرید. parvizmirmokri@yahoo.com

Sayeh Hassan is a Toronto based Criminal Defense Lawyer with Walter Fox and Associates. Ms. Hassan is an Iranian pro-democracy activist who has been involved with this movement for the past eight years. She is also the author of the shiro-khorshid-forever blog which focuses on human rights and the pro-democracy movement in Iran. Through her human rights work she stays in close contact with dissidents inside Iran as well retains contact with numerous Iran based human rights organizations. Her writings often focus on the plight of ethnic and religious minorities in Iran, with a particular interest in the persecution of the Kurdish and Baha'i communities. Ms. Hassan writes regularly for online publications such as Canada Free Press, Persian Journal and the Kurdish Herald. She can be contacted at sayehhassan@gmail.com