۱۱ دی ۱۳۹۰

 2012  رادیو ایرآوا 11 دیماه 90= 1 ژانویه 

میهمان: دکتر کریم قصیم، مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت

  موضوع: عقب نشینی مالکی از ضرب الاجل و جهانی شدن مسئله اشرف