۱۶ بهمن ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 16 بهمن 90= 5 فوریه  2012

میهمان: دکتر کریم قصیم، مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت
  موضوع: وضعیت و موانع انتقال ساکنین اشرف به کمپ لیبرتی