۲۰ فروردین ۱۳۹۱

  رادیو ایرآوا 20 فروردین 91= 8 آوریل 2012

میهمان: خانم مهوش فتحی(علاسوندی) مادر دو برادر اعدام شده، محمد و عبدالله فتحی و بنیانگذار نهاد مادران علیه اعدام