۱۸ تیر ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 18 تیر 1391= 8 ژوئیه 2012

میهمان: آقای بهروز جاوید تهرانی
لینک کامل برنامه 18 تیر91

آقای بهروز جاوید تهرانی آخرین زندانی سیاسی قیام 18 تیر 78 می باشد. بهروز جاوید تهرانی، متولد سال 1357 دانشجوی رشته کشاورزی، در جریان قیام دانشجویی سال 1378 دستگیر شد. از جمله اتهامات او تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده بود. آقای جاویدتهرانی آخرین بار در سال 1384 به گفته منابع خبری رژیم، به اتهام ارتباط 

با گروههای معاند نظام بازداشت شد و در دادگاهی که بدون حضور وکیل برگزار گردید، به 7 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد که حکم شلاق وی اجرا گردید. وی مجموعا بیش از 11 سال از عمر خود را در زندانهای مختلف رژیم گذرانید. جاویدتهرانی، آخرین زندانی باقی مانده از سال 78 در ماه دی بدنیا آمد و در ماه دی نیز در سال 1390 از زندان رهایی یافت.