۲۶ تیر ۱۳۹۱

  رادیو ایرآوا 25 تیر 1391= 15 ژوئیه 2012

میهمان: آقای علی بهروزیان، نویسنده و مترجم

موضوع: هشدار کانادا به سفارت رژیم - لیست زدایی از مجاهدین