۰۸ آبان ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 7 آبان 1391= 28 اکتبر 2012


 
 
میهمان: دکتر کاظم موسوی
 
موضوع: حزب سبزهای ایران: اهداف و اصول

 
 
 
 
 
 
با مطرح شدن دوباره موضوع تشکیل جبهه همبستگی ملی، رادیو ایرآوا تصمیم گرفته است تا برای معرفی برخی از تشکلاتی که امکان پیوستن آنان به این جبهه وجود دارد به گفتگو بنشیند. دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران دارای درجه دکترای مهندسی در زمینه مهار علمی و دفع مواد زاید صنعتی خطرناک در کشورهای در حال توسعه بخصوص دفع اصولی زیرزمینی آنان از طریق استفاده از تکنولوژی آسفالت می باشد. وی در زمینه زیست محیطی ایران تحت حاکمیت آخوندها، مقالات متعددی از جمله در نشریه ایران زمین منتشر کرده است. او از بنیانگذاران حزب سبزهای  ایران است و از فعالان اصلی و شناخته شده اتحادیه حقوق بشری "بمب را متوقف کنید" یا "Stop the Bomb"   
 و یکی از اعضای هیات موسس این اتحادیه می باشد.