۱۷ مهر ۱۳۹۱

 رادیو ایرآوا 16 مهر 91= 7 اکتبر 2012
 
میهمان: آقای یزدان حاج حمزه، معاون کمیسیون اقتصاد شورای ملی مقاومت
 
موضوع: بحران ارزی و واکنش اجتماعی 
 
لینک برنامه کامل 16 مهر 91


آقای یزدان حاج حمزه، تحصیلکرده دانشکده پلی تکنیک تهران در رشته مکانیک، از سال دوم دانشکده وارد جبهه ملی شد و پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، ضمن کار در کادر جبهه ملی، در کنار نهضت آزادی ایران فعالیتهای سیاسی خود را پی گرفت تا اینکه در سال 1349 با مجاهدین خلق آشنا گشت و همراهی و همکاری خود را با این گروه به طور حاشیه ای و مخفی ادامه داد. وی مطالعات اقتصادی را پس از انقلاب و همزمان با همکاری با دولت بازرگان، آغاز نمود و در آن دوران قائم مقام وزارت کشور بود و
سپس معاونت وزارت ارشاد در امر توریسم و جهانگردی را بر عهده داشت. آقای حاج حمزه در فعالیتهای دولتی به لزوم آگاهیهای اقتصادی یک فرد سیاسی پی برد و به همین دلیل اینگونه مطالعات را، شخصا دنبال نمود و اینک از یک دید اقتصادی بالا برخوردار می باشد. با اینحال آقای حاج حمزه هنوز مطالعه در این زمینه را ادامه می دهد و بدلیل علاقه زیاد به پیگیری مسائل اقتصادی ایران، مقالات متعددی نیز در این زمینه نوشته است. کتاب "آشنایی با پدیده جهانی اقتصاد" یکی از کارهای ارزشمند ایشان در این زمینه می باشد. آقای حاج حمزه همچنین مسئله فعالیتهای اتمی را از ابتدا یعنی از سال 2003 تا بحال دنبال کرده است و چون عقیده دارد این مسئله، هم از بار اقتصادی و امنیتی و هم از بار سیاسی بالایی برخوردار می باشد، با علاقه این موضوع را پیگیری نموده است و در این مورد نیز مقالات متعددی از ایشان موجود می باشد. آقای یزدان حاج حمزه در سال 1982 مستقلا و بطور مخفیانه از طریق پاکستان به فرانسه رفت و چندی بعد به عضویت در شورای ملی مقاومت ایران در آمد. وی هم اکنون معاونت کمیسیون اقتصاد شورای ملی مقاومت را بعهده دارد. این مصاحبه روز پنجشنبه 4 اکتبر 2012= 13 مهر 91 ضبط شده است.