۱۰ مهر ۱۳۹۱

 رادیو ایرآوا 9 مهرماه 1391= 30 سپتامبر 2012
 
میهمان: آقای عزیز پاکنژاد، عضو شورای ملی مقاومت
 
موضوع: لغو برچسب تروریستی از مجاهدین به حکم دادگاه آمریکا
 
 
 


 
 
 
 

آقای عزیزالله پاکنژاد، در شهر دزفول در استان خوزستان، در خانواده ای متوسط به دنیا آمد. با وجود برادر بزرگتر شادروان شکرالله پاکنژاد (شکری) جوی سیاسی در خانواده ی او برقرار بود و عزیزالله در همان کودکی تحت تاثیر این جو، به مسائل سیاسی روی آورد. وی در سنین 15-16 سالگی همراه با چند تن از همکلاسی هایش گروهی را تشکیل داد که هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بود. اعضای این گروه همزمان با فراگرفتن درس و دانش، به دلیل تماس مستمر با یکدیگر، به کارهایی از قبیل برگزاری جلسات مطالعاتی، مبادرت می کردند و از سازمان چریکهای فدایی خلق، نه بصورت تشکیلاتی و نه بصورت پیوسته، بلکه به صورت هوادار، طرفداری می کردند و خط این سازمان را دنبال می کردند. در اواخر سال 1352
تقریبا تمام اعضای این گروه، توسط ساواک شاه دستگیر شدند و هر کدام را به زندانهای تا حبس ابد محکوم کردند. عزیز پاکنژاد هم جز کسانی بود که بیشتر از پنج سال از زندگی خود را در زندان سپری کرد. وی با قیام مردم ایران در سال 57 از زندان، آزاد شد. آقای پاکنژاد پس از آزادی به سازمان چریکهای فدایی خلق پیوست و در شهرهای آبادان، اهواز و ستادهای مختلفی که در آنجا بود و بویژه ستاد مسجد سلیمان، فعالیت کرد. این ارتباط ادامه داشت تا زمانی که انشعاب بزرگ "اکثریت- اقلیت" در سازمان پیش آمد و وی به اقلیت پیوست. این مسیر تا تشکیل شورای ملی مقاومت ادامه داشت و آقای پاکنژاد به همراه تعدادی دیگر از دوستانش به صورت سازمانی به عضویت این شورا درآمدند. با مرحله اول گسترش شورا، آقای پاکنژاد بنا به تشخیص خود و تحلیلی که داشت، ضمن استعفا از سازمان چریکهای فدایی خلق بصورت فردی به عضویت در شورای ملی مقاومت ایران ادامه داد. وی سالهاست که در این ائتلاف، عضو و همچنان در ارگانهای مختلف شورای ملی مقاومت فعال می باشد.