۲۷ آذر ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 26 آذر 91= 16 دسامبر 2012
 
میهمان: آقای کامل نورانی فرد، مدیر کمیته مرکزی سازمان خه بات کردستان ایران
 
موضوع: سازمان خه بات کردستان ایران و جبهه همبستگی ملی
 
 
 
 
 
 
 
 

همچنانکه بیاد دارید چندی پیش اعلام شد که رادیو ایرآوا با مطرح شدن دوباره طرح جبهه همبستگی ملی بر آن است که برای معرفی برخی از تشکلاتی که امکان پیوستن آنها به این جبهه وجود دارد با آنها گفتگو کند و نظرات آنها را انعکاس دهد. آقای نورانی فرد از یک دهه پیش در سازمان خه بات کردستان ایران عضو می باشد و هم اکنون در پایان دومین دوره دوم خود بعنوان مدیر کمیته مرکزی سازمان خه بات کردستان ایران فعالیت دارد.