۰۲ بهمن ۱۳۹۱

رادیوایرآوا 1 بهمن 1391= 20 ژانویه 2013
میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک
موضوع: شورای ملی مقاومت و ایران فردا قسمت 4- آزادیها و حقوق زنان


چهارمین بخش گفتگو با آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک در رابطه با طرح آزادیها و حقوق زنان در شورای ملی مقاومت. رادیو ایرآوا چندی است که در راستای طرح جبهه همبستگی ملی اقدام به تهیه برنامه هایی جهت آشنایی بیشتر با سازمانها، تشکلات یا گروههایی که امکان پیوستنشان به جبهه همبستگی ملی وجود دارد، کرده است. باشد تا این برنامه ها مورد توجه شما قرار گرفته و برخی سوالات شما را پاسخگو باشد