۲۴ دی ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 24 دی 1390= 13 ژانویه 2013
میهمان: خانم مینا انتظاری، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشری
موضوع: زندانیان سیاسی و نقش رسانه ها در اطلاع رسانی
لینک شنیداری مصاحبه- فایل سبک جهت استفاده در داخل کشور

 
وبلاگ مینا انتظاری