۱۸ دی ۱۳۹۱

  رادیو ایرآوا 17 دی 1391= 6 ژانویه 2013
 
میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک
 
موضوع: پروسه تصمیم گیری در شورا، بخش سوم از سری برنامه های شورای ملی مقاومت و ایران فردا
 
 
 
لینک فایل شنیداری مصاحبه- فایل سبک جهت استفاده در داخل کشور