۱۳ اسفند ۱۳۹۱

رادیو ایرآوا 13 اسفند 1391= 3 مارس 2013
 
میهمان: خانم زهره محسنی پور، حقوقدان و نویسنده
 
موضوع: مسئله زن، موضوع قدرت و تثبیت حاکمیت آخوندی
 
 
 
 
 
 
 

http://mehre-iran.blogspot.ca/ وبلاگ زهره محسنی پور

هشتم مارس مصادف است با روز جهانی زن. هرچند میلیونها نفر در سراسر جهان دستاوردهای این روز مهم را به طرق مختلف جشن می گیرند اما هنوز زنان در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در ایران برای بدست آوردن حقوق اولیه خود یعنی حق انتخاب پوشش، حق انتخاب در ازدواج یا طلاق، حضانت کودکان و ... در نبرد هستند. این هفته به مناسبت روز جهانی زن در خدمت خانم زهره محسنی پور، حقوقدان و نویسنده نگاهی داریم به وضعیت زنان در قانون اساسی رژیم ایران