۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 22 اردیبهشت 92= 12 مه 2013 
 
میهمان: استاد رضا اولیا نقاش و مجسمه ساز


 
و عضو شورای ملی مقاومت
 
موضوع: هنرمند متعهد و وظیفه او
 
 
 
 
 
 
 

استاد اولیا از آشنایی خود با زنده یاد عماد رام می گوید.
مقوله هنر و هنرمند متعهد یکی از مقولات بحث برانگیزی است که بسته به جایگاهمان، نظرات مختلفی را به خود مشغول کرده است. در جبهه مبارزه با کلیت رژیم ضد هنر حاکم بر ایران، بسیاری بر این باورند که هنرمندان نه تنها در به حرکت درآوردن جامعه نقش دارند بلکه وظیفه دارند در مسیر سرنگونی رژیم آیت الله ها، بکوشند. اما طرف دیگر معادله که مخاطبان هنرمندان متعهد هستند کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. فرصتی پیش آمد تا با نقاش، مجسمه ساز و عضو شورای ملی مقاومت استاد رضا اولیا در این مورد به گفتگو بنشینم. رضا اولیا بیش از 50 سال بعنوان پناهنده از زمان شاه در ایتالیا زندگی می کند و از اوایل سال 1960 تاکنون از اعضای حزب کمونیست ایتالیا که هم اینک به نام حزب دمکرات چپ معروف می باشد فعالیت دارد. آقای اولیا از فعالین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، جزو اولین ده نفری بود که به عضویت شورای ملی مقاومت درآمد. رضا اولیا متولد 1318 شمسی در تهران نقاشی را نزد پدر هنرمندش-محمود اولیا- شاگرد نقاش مشهور ایرانی، کمال الملک، فرا گرفت و تحصیلکرده آکادمی هنرهای زیبایی رم می باشد و نزد استادانی چون گوتوزو- نقاش و مَنزوُ- که مقام پیکاسو را در مجسمه سازی داراست، کار کرده است. تندیسهای استاد اولیا از شخصیتهای ایرانی و غیر ایرانی هنوز در میادین مختلف ایتالیا به چشم می خورند.