۰۶ خرداد ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 5 خرداد 1392= 26 مه 2013 
 
میهمان: آقای علیرضا یعقوبی
 
موضوع: رد صلاحیت رفسنجانی و پایانی بر توهم صندوق رای نظام
 
 
 
 
 
 
 
 

آقای یعقوبی از زندانیان سیاسی زمان شاه و آخوندها دوران تحصیلات عالیه خود را در دانشگاه شهر کلن در رشته حقوق و علوم سیاسی شروع نمود و در دانشگاه بیرمنگهام انگلیس در رشته "تابعیت بین المللی" به پایان رساند که هم اینک در همین دانشگاه به کار اشتغال دارد. وی دارای تالیفات زیادی درباره "آموزش" ، "حقوق بین الملل" و "سیاست" می باشد