۱۲ خرداد ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 12 خرداد 1392= 2 ژوئن 2013 
 
میهمان: آقای محمد قرایی نویسنده و فعال سیاسی و از خانواده های ساکنین لیبرتی
 
موضوع: برکناری مارتین کوبلر، مامور به خدمت برای متلاشی کردن تشکیلات سازمان مجاهدین خلق


 
 
 
 

آقای محمد قرایی، از دانشجویان فعال دانشگاه فردوسی مشهد و عضو شورای دانشکده علوم تربیتی این دانشگاه قبل از انقلاب بود که فارغ التحصیل رشته روانشناسی و علوم تربیتی همین دانشگاه می باشد. پس از انقلاب فعالیتهایش را با سازمان مجاهدین خلق شروع کرد که خودش می گوید هنوز هم ادامه دارند. آقای قرایی در سال 1361 دستگیر و سه سال از زندگی خود را در زندان گذرانید. از آقای قرایی مقالات متعددی در سایتهای اینترنتی موجود می باشد.