۱۰ تیر ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 9 تیر 1392= 30 ژوئن 2013
 
میهمانان: خانم سودابه حیدری، دانشجو و آقای امیر سعیدی، هنرمند، عکاس و فیلمبردار
 

موضوع: گردهمایی ویلپنت، نماد همبستگی ایرانیان