۱۷ تیر ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 16 تیر 1392= 7 ژوئیه 2013
 
میهمان: آقای پرویز خزایی، نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک
 
موضوع: پیروزی انقلاب دوم مردم مصر و تاثیرات آن بر منطقه