۱۰ دی ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 8 دی 1392= 29 دسامبر 2013


میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک
موضوع: آیا اقدامات مقاومت ایران، امنیت اعضای مجاهدین در کمپ لیبرتی را تضمین خواهد کرد؟


یک روز پس از جشن کریسمس - که در شمال آمریکا به روز تعویض هدایا و یا باکسین دی Boxing Day معروف است - و در چهارمین حمله موشکی به کمپ لیبرتی 3 تن کشته و بیش از 70 نفر از ساکنین غیر نظامی و بی دفاع این کمپ زخمی شدند. ساکنین لیبرتی که دو سال پیش علیرغم میل خود از اشرف به این کمپ انتقال یافتند، قرار بود بزودی به کشورهای ثالث منتقل شوند. هرچند چهارمین حمله موشکی به لیبرتی محکومیتهای جهانی را در پی داشته است اما از معرفی عاملین این حملات خودداری می شود.