۰۲ دی ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 1 دیماه 1392= 22 دسامبر 2013

میهمانان؛ بخش فارسی: دکتر کاظم موسوی از بنیانگذاران و سخنگوی حزب سبزهای ایران - دیدار با نسرین ستوده از وقاحت سفر هیات نمایندگان اروپایی به ایران کم نمی کند. بخش انگلیسی: خانم شهابه باروتی از مجاهدین کمپ لیبرتی- حکم دادگاه اسپانیا و آثار آن در آزادی 7 گروگان اشرفی
لینک مصاحبه در صفحه سی ان ان آی ریپورت