۱۲ اسفند ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 11 اسفند 1392= 2 مارس 2014

میهمان: خانم سهیلا دشتی مسئول اتحادیه انجمنها برای ایران آزاد و فعال حقوق زنان

موضوع: نگاهی به وضعیت زنان در ایران و وظایف ما- به مناسبت روز جهانی زن


خانم سهیلا دشتی، تحصیلکرده رشته روزنامه نگاری و مسئول اتحادیه انجمنها برای ایران آزاد و فعال حقوق زنان هستند. سهیلا دشتی مبارزه با رژیم آخوندها را برای خود اولین وظیفه انسانی و یک حق شهروندی می داند. وی عقیده دارد که فراسوی هر عقیده سیاسی، مبارزه و مقاومت در برابر رژیم یک "باید" است.