۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 28 اردیبهشت 93= 18 مه 2014

میهمان: آقای علی بهروزیان نویسنده و مترجم

موضوع: "هفته حسابرسی از ایران" در کانادا و حضور مریم رجوی در پارلمان کانادا


روز پنجشنبه 15 مه = 25 اردیبهشت خانم رجوی که در هفته "حسابرسی از ایران" در جلسه استماع زیرکمیته بین المللی کمیته خارجی پارلمان کانادا شرکت کرد، به سوالات نمایندگان پارلمان از سه حزب اصلی پارلمان کانادا پاسخ داد. این کنفرانس همزمان بود با "هفته حسابرسی از ایران".