۲۶ آبان ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 25 آبان 93= 16 نوامبر 2014

میهمان: دکتر سینا دشتی، پزشک متخصص و نویسنده

موضوع: نامه نگاریهای اوباما به خامنه ای: چرا و با چه اهدافی؟همانطور که میدونید خبر نامه نگاری دوباره اوباما به خامنه ای در رسانه های آمریکایی منتشر شد و واکنشهایی دربر داشت. سیاستمداران آمریکایی از هر دو حزب آمریکا- دموکرات و جمهوریخواه، اعتراض خود را ابراز نموده و برخی از سیاستمداران آمریکایی حتی پا را فراتر گذاشته و نامه اوباما را شرم آور توصیف کردند. ولی چرا اوباما خفت نامه نگاری به خامنه ای را می پذیرد و از این کار چه هدفی دارد؟