۰۱ دی ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 30 آذر 93= 21 دسامبر 2014

میهمان: دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران در آلمان

موضوع: قاسم سلیمانی و سیاست منطقه ای رژیم ایران
نقش مخرب رژیم ایران در منطقه خاورمیانه توسط عوامل آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از این عوامل قاسم سلیمانی است، فرمانده سپاه تروریستی قدس که موضوع این گفتگوست. هدف از این گفتگو پرداختن به زندگی یک فرد نیست بلکه از آنجا که به گفته میهمان امروز ایرآوا قاسم سلیمانی "سمبل و چهره یک سیاست می باشد"، کالبدشکافی فعالیتهای او، علاوه بر روشنگری درباره سیاست منطقه ای رژیم، نقش مماشاتگران غربی را نیز آشکارتر می کند.