۲۸ دی ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 28 دی 93= 18 ژانویه 2015

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: طرح رفراندم توسط روحانی؛ انحلال تحریمها یا جام زهر دیگری به حلقوم خامنه ای؟فشارهای بین المللی و تحریمهای کمرشکن بر سر برنامه هسته ای رژیم آخوندها، عرصه را چنان بر سران حکومت تنگ کرده است که حسن روحانی رئیس جمهور نظام، برای گریز از این فشارها، طرح رفراندوم یا همه پرسی را مطرح می کند. طرح رفراندوم که به گفته میهمان امروز ایرآوا به مثابه جام زهر دیگری برای نوشیدن خامنه ای مهیا شده، شکاف درون نظام را عمیق تر کرده و به اعتراضات مردمی دامن خواهد زد.