۰۵ بهمن ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 5 بهمن 93= 25 ژانویه 2015

میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک
موضوع: گزینه های مجاهدین لیبرتی در برابر تهدیدات جانی مداوم: قتل عام شوند یا مسلح؟با انتقال آخرین گروه از ساکنان شهر اشرف به کمپ یا به گفته بسیاری زندان لیبرتی، که قرار بود محل ترانزیتی جهت بازاسکان ساکنان باشد حدود سه سال می گذرد. در این مدت برخلاف قولهایی که داده شد، تعداد محدودی از ساکنان به کشورهای ثالث و آنهم با هزینه و تلاشهای مقاومت ایران منتقل شده اند. اکنون با بالا گرفتن دخالتهای نیروی تروریستی قدس در عراق، و جان گرفتن گروههای افراطی داعش، جان ساکنان لیبرتی را بیش از پیش در معرض خطر جدی قرار داده است. این درحالیست که  آمریکا و سازمان ملل تن به قراردادهای امضاشده و تعهدات خود نسبت به مجاهدین لیبرتی نمی دهند. اما چه باید کرد؟ آیا ساکنان باید دست خالی و بی پناه و بی دفاع، قتل عام دیگری را پذیرا باشند، یا اینکه از حق خود یعنی حق حفاظت و دفاع از خود برخوردار شوند؟ تهدیدات جدی علیه جان ساکنان لیبرتی، طرح بازگردانیده شدن سلاحهای مجاهدین خلق را جهت حفاظت و دفاع از خود، ضروری می کند.